• Врањанци имају стокхолмски синдром

    Дејана Декси Стошић
    Дејана Декси Стошић, студенткиња етнологије и антропологије у Београду, организује и води радионице и тренинге на теме насиља, дискмриминације, екстремизма и тероризма и родне једнакости. Укључена је у неколико Еразмус+ пројеката, бави се форум театром, а тренутно је и вршњачка едукаторка у Кутку за девојке, као и сарадница у Београдском ...
  • Стеван Глигорин: Предрасуде се демантују делом

    Stevan Gligorin
    Младима који су због својих националних, сексуалних, верских или других опредељења на друштвеној маргини, пут до успеха најчешће је неупоредиво трновитији. Ипак, уз посвећеност, труд и рад до успеха се стиже и тежим путем.